Contact us: info@certios.nl

Home One: LandingNL

Onderzoek

 

Certios doet onderzoek naar alle verschillende aspecten van het datacenter.

Certificering

 

 Certios is geaccrediteerd om datacenters te certificeren.

Efficiëntie

 

 De meeste datacenters verspillen geld, energie, daarmee onnodig CO2 en andere GHG (Green house gasses).

Organisatie

 

Datacenters zijn nieuwe organisaties.

Aanbestedingen

 

 Certios heeft ervaring met aanbestedingen.

Belangenbehartiging

 

 Certios zit in verschillende overleggen.

Lopende en recent afgeronde projecten

Een selectie van lopende en recent afgeronde projecten.

Volg ons op Twitter: