Contact us: info@certios.nl

Project uitwijk

Project uitwijk

Logo RijnlandHet Hoogheemraadschap Rijnland heeft Certios de opdracht gegeven om een vooronderzoek te doen naar verbeterde uitwijk van de belangrijkste applicaties. Om goed beschermd te zijn tegen (on)voorziene omstandigheden wil HHR het applicatielandschap redundant gaan uitvoeren. Allereerst is er een applicatielandschap aanwezig in het eigen datacenter, vervolgens zal een uitbreiding op de redundante uitvoering in een extern datacenter gerealiseerd worden. Certios stelt een Plan van Eisen samen, in samenspraak met de technische en meer functionele betrokkenen. Voordat je gaat uitwijken is het namelijk belangrijk om te weten welke mate van bescherming er nu precies wordt geëist. Synchroon? Asynchroon? En, hoeveel data zou verloren mogen gaan voordat de bedrijfscontinuïteit in gevaar komt? Hoeveel tijd mag verloren gaan voordat de organisatie weer gebruik moet gaan maken van de belangrijkste applicaties? Welke investering is Rijnland bereid te maken om uitwijk te verbeteren? Na afstemming met de ‘business’ en de techniek, stelt Certios een Plan van Aanpak op. Door ook samenwerking te zoeken met de andere Hoogheemraadschappen ‘in de buurt’, verwachten we een hoge efficiëntie te realiseren.