Contact us: info@certios.nl

Verhuizen datacenter voor HHD Vlaardingen

Verhuizen datacenter voor HHD Vlaardingen

Certios mag voor het hoogheemraadschap van Delfland (HHD) het project leiden genaamd Verhuizing Datacenter Vlaardingen. Het inhouse delflandlogodatacenter van Vlaardingen zal worden verplaatst naar een nieuwe locatie. Hiervoor is een onderhandse aanbesteding afgerond en is de nieuwe kandidaat gekozen. In 2016 zal de verhuizing zijn afgerond.

In 2013 heeft Certios al eenzelfde verhuisbeweging mogen leiden. Het verplaatsen van het datacenter in het Delftechpark naar een extern datacenter is toen gedurende het succesvol Pinksterweekend uitgevoerd.