Contact us: info@certios.nl

Project PEDCA

Project PEDCA

PEDCA staat voor Pan European Data Centre Academy. Eigenlijk heeft de EU aan het consortium de opdracht gegeven om een blijvend platform voor datacenter kennis te vormen. Europa loopt in veel zaken op de rest van de wereld voorop. Op het gebied van datacenters blijft Europa achter. Regelgeving, certificering, bouw en ontwerp voorschriften; alles lijkt uit de USA te komen. Europa heeft de handschoen opgepakt, nadat de Data Centre Alliance de leiding nam en samen met een paar consortium leden (w.o. Certios) een project voorstel heeft gestuurd aan de EU. Dat proces nam enige tijd, maar uiteindelijk en na veel onderhandelen is het project in juli 2013 gestart. Naar verwachting zal het project doorlopen tot het einde van 2014. PEDCA kent een aantal pijlers, die zich het beste door de volgende plaat laat uitleggen.