Contact us: info@certios.nl

Project ZERVERS

Project ZERVERS

zevers-projecten-thumbZERVERS staat voor “zuinige servers”. De opdrachtgever wil indicatoren en maatregelen voor energie efficiëntie in ICT apparatuur.

Amsterdam is één van de ‘elektronische hersenen’ voor ICT en internet in de wereld. In de regio Amsterdam zijn ruim 19.000 bedrijven actief in de ICT-sector. De sector is goed voor een omzet van € 18 miljard per jaar en biedt werk aan meer dan 96.000 mensen. De Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX), is het belangrijkste internetknooppunt van Nederland en het op één na grootste ter wereld.

Op dit moment zijn er circa 40 datacenters in Amsterdam die samen circa 11% van het totale elektriciteitsgebruik van de in totaal 22.000 Amsterdamse bedrijven gebruiken. De aanwezigheid van datacenters versterkt branches als financiële dienstverlening, de medische sector, kennis- en wetenschapsinstellingen, maar ook het midden- en kleinbedrijf. De tendens is dat het aantal datacenters (in de regio) Amsterdam de komende jaren verder zal groeien.  De gemeente wil deze bedrijfstak graag accommoderen.

Tegelijkertijd heeft Amsterdam een ambitieuze klimaatdoelstelling. De ambitie is om in 2025 40% minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Eén belangrijke pijler om deze doelstelling te realiseren is energiebesparing bij bedrijven zoals datacenters via het handhaven van de energiebesparingsverplichting uit de Wet milieubeheer.

Daarom is in opdracht van Amsterdam  door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied veel tijd gestoken in het verbeteren van de efficiëntie van datacentra in heel Nederland en in het bijzonder die in het verzorgingsgebied van de Omgevingsdienst en die van de Amsterdamse datacentra in het bijzonder door de inzet van de Wet milieubeheer.

Tot op heden heeft het beleid van Amsterdam en de inzet van de Wet milieubeheer zich gericht op de zogenaamde PUE, de PUE is een kengetal voor datacentrumefficiëntie dat wordt berekend door:

PUE =    energieverbruik van de ICT in het DC + overige energieverbruik van het DC /energieverbruik van de ICT omgeving

Het beleid richt zich tot op heden  op het terugdringen van het “overige energieverbruik van het DC” voornamelijk verbruikt door de koelinstallaties van een datacentrum.  Dit beleid en de inzet van de Wet milieubeheer  is zeer succesvol gebleken en de datacentra in de Amsterdamse regio hebben grote energiebesparingen gerealiseerd.

Dit onderzoek gaat in op besparingsmogelijkheden in het  “energieverbruik van de ICT. Het terugdringen van dit verbruik heeft een dubbel effect, het is een directe besparing en verlaagt bovendien, door minder warmte productie, het energieverbruik door klimaatinstallaties van het DC. Het heeft dus een gunstige invloed op het overige energieverbruik van het DC.

11 november 2013