Contact us: info@certios.nl

Project CLOUD strategie

Project CLOUD strategie

My-Cloud-Hashing

cloud-projecten-thumbSamen met een andere leverancier voor het Hoogheemraadschap van Delfland ons mogen buigen over de vraag: “de Cloud lijkt zich steeds meer te manifesteren binnen onze organisatie; hoe gaan we hiermee om?”. In dit project werden een groot aantal vragen voorgelegd Het interessante is, om deze vragen ‘af te pellen’ en te kijken waar de eerste antwoorden aan moeten voldoen. Is het de opdrachtgever duidelijk dat de Cloud ook in de organisatie al is doorgedrongen? Dat er nu al security issues zijn, nog voordat de opdrachtgever zich nu buigt over het fenomeen de Cloud?

Het blijft interessant en een rode lijn binnen Certios: wat kan techniek doen om het mensen en organisaties makkelijker, beter en goedkoper te maken? Certios heeft een eindrapport opgeleverd en bijgedragen aan een set inkoopaanbevelingen en workshops. Opdrachtgever heeft een boel om over na te denken en om besluiten over te nemen. Dat is nu even voor de opdrachtgever zelf.