Contact us: info@certios.nl

TU Eindhoven onderzoeksopdracht

Site Info

28 april 2014.

De TU/e bereidt zich al enige tijd voor om veranderingen in de datacenter omgeving door te voeren.

Momenteel is behoefte aan informatie om directie- en managementbesluiten voor te bereiden en beslissingen te ondersteunen. Deze beslissingen betreffen het datacenter en de ontwikkeling van de datacenterruimte in een van de TU gebouwen. Scenario’s als voortzetting van het huidige datacenterruime en outsourcing zijn besproken, worden uitgewerkt en zullen worden gewogen. Ook wordt overwogen om op termijn het gebouw als datacenter aan derden aan te beiden. Beide oplossingsrichtingen vergen investeringen, kennen risico’s en hebben een al dan niet haalbare business case.

Certios heeft een onderzoek uitgevoerd met als doel om in te schatten wat de reële mogelijkheden zijn voor het op termijn kunnen aanbieden van de datacenter ruimtes (of het hele gebouw) aan een derde, bijvoorbeeld een commerciële datacenter exploitant. Wat is de aantrekkelijkheid van een dergelijke locatie?

Een leuk onderzoek met weer ’s een andere invalshoek!

la place