Contact us: info@certios.nl

Diensten

Server Room
Certios doet onderzoek naar IT infrastructuur en duurzaamheid. Certios leidt gerelateerde ICT onderzoeksprojecten. Onderzoek naar:
  • innovatieve oplossingen (organisatie, hardware, faciliteiten, architectuur)
  • de markt, bijvoorbeeld een marktanalyse in binnen- of buitenland, de marktgroei
  • haalbaarheid om een IT infrastructuur te verbeteren, op gebied van kosten, energie en kwaliteit
  • nieuwe criteria of meetmogelijkheden om de juiste indicatoren te vinden om datacenters te verbeteren
  • mogelijke vormen van samenwerking, business modellen en nieuwe inkoopmethoden.
ICT bespaart geld, energie en verhoogt kwaliteit voor mens en maatschappij. Soms kan het nog beter. En daar willen we graag bij helpen:
  • Verantwoordelijkheden in lijn brengen: IT -ers hebben eigen prioriteiten; uptime, veiligheid, vragen en eisen van klanten, veel druk uit andere bedrijfsonderdelen, etc. Soms staan die prioriteiten mogelijk haaks op doelstellingen van de organisatie, als het besparen van kosten en energie of het voldoen aan wet- en regelgeving.
  • Risico’s beperken: in een IT infrastructuur betekent een verandering ook een risico voor de continuïteit. Vandaar dat veranderingen goed moeten worden begeleid.
  • Meten: door metingen (real time, energie, CPU gebruik), is men in staat om de kosten en prestaties inzichtelijk te krijgen. Door metingen kunnen ook misstanden snel worden gevonden en verholpen.
  • Inzicht: met inzicht is aan te geven of het de moeite waard is om maatregelen te nemen, veranderingen door te voeren, die leiden tot meer efficiëntie (kosten en energiebesparingen).
  • Organisatie: het opzetten en onderhouden van een duurzame IT infrastructuur vergt een goede organisatie, waarin functies en verantwoordelijkheden op de juiste manier zijn belegd.

Met onderzoek, kennis, feiten, berekeningen, ervaring, overtuigingskracht, presentaties en business cases helpt Certios organisaties in te zien dat efficiëntie de moeite waard is.

Certios heeft ervaring met aanbestedingen. Zowel aan de kant van de aanbieder als aan die van de inschrijver. We zien de uitdaging om in de markt de juiste zaken te vragen. Zeker als het op duurzame oplossingen voor IT infrastructuur aankomt. Er is veel techniek, alles hangt met elkaar samen en ontwikkelingen gaan razendsnel. We helpen graag bij het aanbestedingsproces. Als expert zijn we in staat om de juiste vrijheid aan een aanbieder te laten, om deze met de beste ideeën voor een juiste, duurzame IT infrastructuur te komen. Het is de kunst om een aanbieder niet precies voor alle onderdelen voor te schrijven wat de exacte oplossing moet zijn. En proberen om daar waar mogelijk ook nog functioneel uit te vragen, in plaats van technisch. Je krijgt dan de beste aanbiedingen. Ervaring leert dat, en die ervaring willen we graag met opdrachtgevers delen.

De IT infrastructuur verandert razendsnel. Elke 1,6 jaar verdubbelt binnen de ICT de rekenkracht van een computer. De hoeveelheid energie die een computer nodig heeft wordt elke 1,6 jaar gehalveerd. Een zelfde set voorbeelden kan worden gegeven voor opslag van gegevens. Een leuke analogie: als de afgelopen 50 jaar in de autoindustrie dezelfde verbeteringen waren doorgevoerd als in de rekenkracht in computers, dan zou een auto inmiddels met 1 liter benzine 2 miljard kilometer kunnen rijden. Dit tempo van verbeteringen laat ook zien dat d industrie nog jong is, en er nog veel staat te gebeuren.
Wanneer we kijken naar het belang van een goede IT infrastructuur voor mensen is dit inmiddels nauwelijks te overdrijven. Zoals we nu omgaan met communicatie; Facebook, Twitter, LinkedIN, email, foto’s – overal speelt het datacenter een prominente rol. Weliswaar krijgt de IT infrastructuur weinig aandacht; het is van cruciaal belang in ons dagelijks leven en functioneren. Zouden de dijken nog kunnen worden bewaakt zonder datacenters? Zouden we nog energie kunnen opwekken zonder de rekenkracht van computers die zich daarmee bezighouden? Retorische vragen. We kunnen niet meer zonder. Als Facebook er even uit ligt wordt 112 gebeld…
De organisatie van de IT infrastructuur wordt steeds meer een onderwerp van gesprek. In de ‘maakindustrie’ zijn vele studies aan organisaties, structuren, processen en informatiestromen uitgevoerd. Binnen de IT infrastructuur is dit een behoorlijk onontgonnen gebied. Gelukkig zijn ook hier opzienbarende resultaten te behalen. Door voor een juiste vorm van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden te komen tussen verschillende afdelingen, zijn vele verbeteringen mogelijk. De organisatie ervan gaat vaak over verschillende afdelingen heen. Dat maakt de uitdaging interessant. Er is organisatie over facilitaire, ICT, gebruikers en management afdelingen te optimaliseren.

Certios is geaccrediteerd om datacenters te certificeren. De Data Centre Alliance (www.datacentrealliance.org) heeft een gedegen, onafhankelijke certificeringen methodiek uitgewerkt. Certios is de enige organisatie in Nederland die deze certificering mag voorbereiden. Het certificeren zelf is een proces dat over verschillende onafhankelijke schijven gaat, een ‘meer ogen principe’. Deze methode is streng, open en betaalbaar. Bovendien worden certificaten voor enige tijd verstrekt waardoor de waarde van het certificaat hoog blijft.

Certios zit in verschillende overleggen. Hierdoor zijn we in staat om de ontwikkelingen in de branch goed te volgen en vorm te geven. De bestuursfunctie in de Data Centre Alliance, de deelname in de normcommissie van de NEN, het deelnemen in overleggen van de CENELEC en de Code of Conduct, geeft ons deze sturingsmogelijkheden. Het is goed voor ons datacenter netwerk en voor onze kennis van de laatste ontwikkelingen. Het geeft bovendien een inzicht in wat op de datacenter industrie afkomt. Door het toenemende belang van de datacenter industrie voor de maatschappij, zullen de overheden steeds meer willen borgen. Zo zijn er verschillende regels en wetten onderweg en wat belangrijk blijft, is dat de kennis goed wordt gedeeld, en dat wordt voorkomen dat partijen elkaar niet begrijpen.
Een voorbeeld: wanneer iemand een opmerking maakt dat “datacenters niet zuinig zijn met energie”, zou een conclusie kunnen zijn: “ weg met de datacenters”. Een betere conclusie zou zijn dat, hoewel inderdaad niet alle datacenters zuinig zijn, de oplossing waarbij geen datacenters voor handen zouden zijn, nog veel minder zuinig zou zijn. Iedereen zou dan zelf een computerkracht thuis of op het werk hebben; dat zou een veel grotere verspilling met zich meebrengen. Dat betekent overigens niet, dat datacenters niet iets aan hun inefficiënties zouden moeten doen. Zij zijn dat zelfs verplicht zijn (Milieuwet). Dat leggen we nog graag eens uit.