Contact us: info@certios.nl

Onze Missie

cerios-three-arrows-in-target-mICT heeft als doel het werken binnen organisaties te verbeteren, door zaken en processen te versnellen, automatiseren, foutlozer te maken, etc.

Onze missie is: het met behulp van onze ervaring en kennis ICT binnen organisaties te verbeteren. Wij concentreren ons op die aspecten van ICT die te maken hebben met de digitale dataopslag en -bewerking op afstand.

Dat betekent dat we actief willen zijn met het verbeteren van:

 1. alle zaken rond datacenter ruimtes die organisaties zelf in huis hebben
 2. digitale dataopslag en -bewerking die organisaties hebben uitbesteed aan andere partijen (externe datacenters, colocaties, en  Cloud diensten).

Wij helpen organisaties hun digitale dataopslag en -bewerking te verbeteren op de volgende punten, welke nauwelijks los van elkaar zijn te zien:

 • bieden van alternatieve oplossingen
 • besluitvorming
 • reduceren operationele kosten
 • verlagen energieverbruik
 • verbeteren continuïteit en redundantie
 • verhogen veiligheid
 • toename kwaliteit
 • juridische aspecten en valkuilen
 • toepassen voorschriften en standaarden
 • inzichtelijkheid technische ontwikkelingen
 • verbeteren organisatie en beheer
 • vaststellen business cases
 • schrijven aanbestedingen.

De sterke en toenemende afhankelijkheid van onze maatschappij van een goede ICT infrastructuur maakt dat Certios een belangrijke rol ziet voor een belangenbehartiging van de datacenter industrie in Europa. Wij willen daar een belangrijke en actieve rol in spelen. Er is een toenemende zorg over de bijeffecten die de sterke groei van de datacenter industrie met zich meebrengt. Certios wil organisaties helpen om de ICT infrastructuur te verbeteren en op deze wijze de maatschappelijke zorg te doen afnemen. Deelname aan verschillende Europese FP7 en H2020 projecten geeft hiervoor een mogelijkheid.

De European Code of Conduct for Data Centres is recentelijk weer vernieuwd. Certios is sinds 2010 ‘Endorser’ van deze Code. Door de activiteiten actief uit te voeren die van Endorsers worden verwacht, door aan het overleg van de Code of Conduct commissie deel te nemen, hopen we onze missie nog beter in te kunnen vullen.

logo_COC_endorser_coulor